Födda barn i Södertälje detta år: 902 st

I Södertälje finns mycket att göra för dig som är eller snart blir föräldraledig. Här finns bland annat öppna förskolor, mysiga caféer och föräldragrupper. Här nedan ger vi tips på aktiviteter, tjänster, förskolor, vårdcentraler och små och stora inköp som du som nybliven föräldraledig har nytta av. Håll till godo! 

Kalender

Annons

Räkna ut din föräldrapenning

Ensamstående förälder?
Inkomstuppgifter (kr/mån)
Förälder 1
Förälder 2
Vem tar ledigt först?
Dagar i veckan med föräldrapenning:
plus
minus

Dagar med SGI-ersättning

Dagar med lägst nivåersättning

Förälder 1
Förälder 2
195
195
45
45
Total antal dagar förälder 1:
195
Total antal dagar förälder 2:
195

Beräknad ersättning / dag Förälder 1: 180kr/dag Förälder 2: 180kr/dag
Jämställdhetsbonus
0kr
Antal dagar i veckan med föräldrapenning
Du kan vara ledig i 12 månader.
Föräldrapenning
Du får 3600 kr/mån före skatt, som är 2520 kr/mån lägre än innan föräldraledigheten)

Detta ger dig en uppsakttning om din föräldrapenning. För att räkna ut exakt besök försäkringskassan.

Barnavårdscentral i Södertälje

 

 Kontakt:

Christina Bergvall
Tel:550 246 49
(område Rosenlund)

Karin Högelin
Tel:550 252 47
(område Grusåsen)

Christina Wilbacher
Tel:550 252 42
(område Ritorp)

Jenny Gårdman Sandberg:
Tel:550 246 48
(område Östertälje)
 

Rosenborgs Barnhälsovård 

Vårt uppdrag är att, med barnet i centrum, stödja och råda föräldrar i deras föräldraskap.

Vi erbjuder bl a:

- Hembesök till alla nyblivna föräldrar
- Drop-in och/eller egna bokade tider
- Individuellt stöd/råd
- Gruppträffar för småbarnsfamiljer 
- Hälsokontroller hos barnläkare

Vi har Drop-in mottagning:
måndagar kl  10.oo-11.oo
torsdagar kl 13.oo-14.oo
Övrig tid efter överenskommelse

Vår adress är Erik Dahlbergs väg 10
alldeles intill Södertälje Sjukhus.

Webbplats

   

 

Vad händer de första 6 månaderna?

 

Se här för mer utförlig information.

 

Mödravårdcentral i Södertälje

 

 

Luna barnmorskemottagning

Nygatan 22 plan 5
151 72 Södertälje
08-550 254 67
 
Öppettider:
Måndag, tisdag, torsdag 08.00-17.00
Onsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00
 
Vi har drop-in mottagning onsdagar 08.00-11.30 och 13.00-18.00
 
Telefontid:
Vardagar 09.00-10.00 och 13.00-14.00
 
För gravida erbjuder vi bl. a.
Inskrivningssamtal med barnmorska som bl. a. innehåller anamnesupptagning, hälsoupplysning och fosterdiagnostiksinformation
Läkarbesök
Graviditetskontroller enligt Stockholms läns landstings BAS-program
Föräldrastöd och förlossningsförberedelse
 
Vi samarbetar med specialist-MVC på förlossningsklinikerna, barnhälsovård, sjukgymnastik, dietist, psykolog/kurator, socialtjänst och ingår i tvärprofessinellt samverkansteam.
 
Vi erbjuder även:
Preventivmedelsrådgivning och provtagning för bl. a. klamydia.
Organiserad gynekologisk cellprovtagning.

 

 

Karta över Södertälje

Karta kunde ej laddas.
  • Aktiviteter
  • Inköp
  • Tjänster

Klicka på respektive kategori för att enbart visa denna.