Födda barn i Lund detta år: 1,052 st

I Lund finns mycket att göra för dig som är eller snart blir föräldraledig. Här finns bland annat öppna förskolor, mysiga caféer och föräldragrupper. Här nedan ger vi tips på aktiviteter, tjänster, förskolor, vårdcentraler och små och stora inköp som du som nybliven föräldraledig har nytta av. Håll till godo! 

Kalender

Annons

Räkna ut din föräldrapenning

Ensamstående förälder?
Inkomstuppgifter (kr/mån)
Förälder 1
Förälder 2
Vem tar ledigt först?
Dagar i veckan med föräldrapenning:
plus
minus

Dagar med SGI-ersättning

Dagar med lägst nivåersättning

Förälder 1
Förälder 2
195
195
45
45
Total antal dagar förälder 1:
195
Total antal dagar förälder 2:
195

Beräknad ersättning / dag Förälder 1: 180kr/dag Förälder 2: 180kr/dag
Jämställdhetsbonus
0kr
Antal dagar i veckan med föräldrapenning
Du kan vara ledig i 12 månader.
Föräldrapenning
Du får 3600 kr/mån före skatt, som är 2520 kr/mån lägre än innan föräldraledigheten)

Detta ger dig en uppsakttning om din föräldrapenning. För att räkna ut exakt besök försäkringskassan.

Barnavårdscentral i Lund

 

 

Grunden för ditt barns hälsa läggs under de fem första levnadsåren. Under den tiden finns vi på Capio BVC nära till hands.

På vår BVC erbjuder vi:

 • Hembesök för nyfödda och adoptivbarn
 • Föräldraträffar
 • Babymassage
 • Stöd genom samtal om barns vardagsvanor som sömn, mat, lek mm
 • Besök där vi följer barnets utveckling från nyfödd till 6 år
 • Vaccination enligt Socialstyrelsens program
 • Egenvårdsråd
 • Samarbete med barnhälsovårdspsykologerna, kommunen med förskolor och specialpedagoger och skolhälsovården innan skolstart mm.

 

Vi har även tillgång till psykolog, barnmedicinsk konsult, logoped, dietist, socionom och tandhälsovård. Dessutom har vi tillgång till en regionsövergripande Barnhälsovårdsenhet som samordnar, utvecklar och följer upp barnhälsovården så att den blir likvärdig för alla barn i Region Skåne.

Vi driver också familjcentralen, vilket är ett samarbete mellan Capio Citykliniken och Kunskapsstaden Helsingborg, skolområde Slottsvången. Här erbjuder vi  babycafé, föräldrartäffar och öppen förskola. Läs mer.

Telefonnummer: 046-270 01 19
 
Vi som arbetar här heter:
Elisabeth Josefsson
Christina Lidén
Hanna Borgström
Vassilia Giannakopoulou
Charlotta Ramberg
 
   

 

Vad händer de första 6 månaderna?


0-14 dagar - Hembesök

BVC-sjuksköterskan kommer på hembesök.

2-8 veckor - Hälsoundersökning
De här undersökningarna görs av BVC-sjuksköterskan. Det är vanligt att besöka BVC en gång i veckan under den här tiden

6-12 veckor – Läkarundersökning
Den här hälsoundersökningen utförs av läkaren och BVC-sjuksköterskan. Barnets kroppsliga och psykiska utveckling undersöks för att eventuella problem tidigt ska kunna upptäckas och åtgärdas.

3 månader – Hälsoundersökning
Den här hälsoundersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Vid det här tillfället brukar vi samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden som vi kommer tillbaka till senare också. 
Vaccination: DTPertussis, Hib, Polio, Pneumokock. Dos 1.

4 månader - Hälsoundersökning
Den här hälsoundersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Även vid det här tillfället brukar vi samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden som vi kommer tillbaka till senare också.

5 månader – Hälsoundersökning
Den här hälsoundersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Även vid det här tillfället brukar vi samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden som vi kommer tillbaka till senare också.
Vaccination: DTPertussis, Hib, Polio, Pneumokock. Dos 2.

6 månader – Läkarundersökning
Vid den här undersökningen som utförs av BVC-sjuksköterskan och läkaren läggs särskild vikt vid hur barnet rör sig och samspelar med sin omgivning. 

Se här för mer utförlig information.

Karta över Lund

Karta kunde ej laddas.
 • Förskola
 • Aktiviteter
 • Inköp

Klicka på respektive kategori för att enbart visa denna.