Födda barn i Helsingborg detta år: 1,146 st

I Helsingborg finns mycket att göra för dig som är eller snart blir föräldraledig. Här finns bland annat öppna förskolor, mysiga caféer och föräldragrupper. Här nedan ger vi tips på aktiviteter, tjänster, förskolor, vårdcentraler och små och stora inköp som du som nybliven föräldraledig har nytta av. Håll till godo! 

 

Kalender

Annons

Räkna ut din föräldrapenning

Ensamstående förälder?
Inkomstuppgifter (kr/mån)
Förälder 1
Förälder 2
Vem tar ledigt först?
Dagar i veckan med föräldrapenning:
plus
minus

Dagar med SGI-ersättning

Dagar med lägst nivåersättning

Förälder 1
Förälder 2
195
195
45
45
Total antal dagar förälder 1:
195
Total antal dagar förälder 2:
195

Beräknad ersättning / dag Förälder 1: 180kr/dag Förälder 2: 180kr/dag
Jämställdhetsbonus
0kr
Antal dagar i veckan med föräldrapenning
Du kan vara ledig i 12 månader.
Föräldrapenning
Du får 3600 kr/mån före skatt, som är 2520 kr/mån lägre än innan föräldraledigheten)

Detta ger dig en uppsakttning om din föräldrapenning. För att räkna ut exakt besök försäkringskassan.

Barnavårdscentral i Helsingborg

 

 

Grunden för ditt barns hälsa läggs under de fem första levnadsåren. Under den tiden finns vi på Capio BVC nära till hands.

På vår BVC erbjuder vi:

 • Hembesök för nyfödda och adoptivbarn
 • Föräldraträffar
 • Babymassage
 • Stöd genom samtal om barns vardagsvanor som sömn, mat, lek mm
 • Besök där vi följer barnets utveckling från nyfödd till 6 år
 • Vaccination enligt Socialstyrelsens program
 • Egenvårdsråd
 • Samarbete med barnhälsovårdspsykologerna, kommunen med förskolor och specialpedagoger och skolhälsovården innan skolstart mm.

 

Vi har även tillgång till psykolog, barnmedicinsk konsult, logoped, dietist, socionom och tandhälsovård. Dessutom har vi tillgång till en regionsövergripande Barnhälsovårdsenhet som samordnar, utvecklar och följer upp barnhälsovården så att den blir likvärdig för alla barn i Region Skåne.

Vi driver också familjcentralen, vilket är ett samarbete mellan Capio Citykliniken och Kunskapsstaden Helsingborg, skolområde Slottsvången. Här erbjuder vi  babycafé, föräldrartäffar och öppen förskola. Läs mer.

Kontaktuppgifter Söder

Telefonnummer: 042-17 31 31
Telefontid: Helgfri mån-fre 8-9, övrig tid telefonsvarare
E-post: bvc.helsingborgsoder@capiocitykliniken.se
Webbplats: Direklänk till BVC Söder 

Kontaktuppgifter Maria staden

Telefonnummer: 450 75 58
Telefontid: Mån-fre 8-9, övrig tid telefonsvarare
E-post: bvc.mariastaden@capiocitykliniken.se
Webbplats: Direktlänk till Mariastaden

   

 

 

Vad händer under de första månaderna som förälder?

Läs mer här.

Mödravårdcentral i Helsingborg

 

 

På Capio Citykliniken leder dig våra barnmorskor genom en trygg graviditet.

Tiden från den positiva graviditetstesten till barnets födelse är en för många omtumlande period. Ingen graviditet är den andra lik. Det är viktigt för blivande föräldrar att känna sig trygga. Våra barnmorskor har stor erfarenhet från arbete inom såväl förlossning och BB-vård som mödrahälsovård. Vi strävar efter att ni ska få träffa samma barnmorska genom hela graviditeten. 
 
Regelbunda besök 
För att övervaka den blivande mammans och barnets hälsa så bra som möjligt samt förbereda inför förlossning och föräldraskap, föreslår vi ett första samtal med barnmorska snart efter graviditetesbeskedet. Därefter erbjuds regelbundna besök genom hela graviditeten enligt det basprogram som utarbetats för Region Skåne och naturligtvis med individuell anpassning då det behövs. 

Ultaljud & KUB
Alla kvinnor erbjuds en rutinundersökning med ultraljud omkring graviditetsvecka 18. Skulle det tidigare eller senare i graviditeten behövas fler ultraljudsundersökningar, står vi också för dem. Kvinnor över 33 år kan om så önskas göra en så kallad KUB test i tidig graviditet. Mer information om ultraljud och KUB under respektive flik till vänster. Vår ansvarige läkare är specialist i obstetrik och gynekolog och vi värdesätter ett gott samarbete med förlossningsavdelningarna i regionen.

Föräldrarutbildning
Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, bl.a. "Att föda", "Första tiden hemma", yoga, psykoprofylax m.m.

När barnet är fött
När barnet är fött har du tillgång till vår BVC och familjecentral.

Kontaktuppgifter för Söder och Mariastaden

Telefonnummer: 042-17 31 55
Öppettider: mån-fre kl. 10-12
E-post: bmm.helsingborg@capio.se
Webbplats:
Direktlänk söder MVC
Direktlänk Mariastaden MVC

 

Karta över Helsingborg

Karta kunde ej laddas.
 • Barnavårdscentral
 • Förskola
 • Aktiviteter
 • Inköp
 • Tjänster

Klicka på respektive kategori för att enbart visa denna.