Fyraårsgränsen innebär

Att högst 20 procent av de 480 föräldrapenningdagarna ska kunna sparas till tid efter barnet fyraårsdag. Det innebär att föräldrarna kan ta ut högst 96 dagar efter denna tidpunkt.

Träder i kraft: 1 januari 2014

Fyraårsgränsen gäller för 

Endast föräldrar till barn som föds eller adopteras den 1 januari eller senare. Med adopteras menas den dag man får barnet i sin vård. Det innebär att de föräldrar vars barn är födda eller adopterade den 31 december eller tidigare inte berörs alls av lagändringen.

Varför man inför regeln om fyraårsgräns 

Regeringen och Riksdag vill att föräldrapenningen koncentreras till barnets yngre år då behovet av omvårdnad på heltid och under längre period är som störst. En sådan förändring innebär att huvudsyftet med föräldrapenningen förstärks, nämligen att möjliggöra ersatt ledighet för män och kvinnor i samband med barns födelse eller adoption.

 

Mer information om föräldrapenning och om att vara föräldraledig i din stad


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.