Förslag om utökad tidsperiod när ett barn avlidit nnebär 

Tidsperioden för tillfällig föräldrapenning under tio dagar i samband med att ett barn har avlidit förlängs så att ersättningen får tas ut under tio dagar inom en tidsperiod från och med dagen efter den då barnet har avlidit till och med den 90:e dagen efter den dag barnet har avlidit.

Träder i kraft: 1 januari 2014

Varför man har infört regeln om förslag om utökad tidsperiod när ett barn avlidit

Det har visat sig att tidsgränsen för att använda den tillfälliga föräldrapenningen i samband med att ett barn avlidit är för kort vilket innebär att många föräldrar som är sjukskrivna inte hinner använda förmånen. För att fler föräldrar ska få möjlighet att utnyttja förmånen är tidsperioden förlängd från den 30:e dagen då barnet avled till den 90:e dagen då barnet avled.

 

Mer information om föräldrapenning och om att vara föräldraledig i din stad


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.