Ultraljud


Ultraljud används dels för att fastställa en graviditet och dels för att följa en graviditet gällande fostrets tillväxt samt eventuella komplikationer. 


Ultraljudsundersökning i vecka 18-20


Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds att göra en ultraljudsundersökning, vanligtvis vecka 18-20. Syftet är främst att fastställa hur långt gången graviditeten är, hur många foster det är i magen och för att titta på moderkakans läge.


Könsultraljud


I ett ultraljud kan man se eventuella missbildningar och bedöma könet hos fostret.  För att kunna fastställa graviditetens längd mäts huvudet bred mellan tinningarna samt hur långt lårben fostret har.


Hur går en ultraljudsundersökning till?


Under ultraljudsundersökningen ligger man på rygg på en brits. Man behåller alla kläder på sig men får dra upp tröjan och knäppa upp byxorna så att hela magen visas. Barnmorskan stryker på en speciell gel över magen som ofta upplevs som kall i början av ultraljudsundersökningen. 
Gelen gör att barnmorskans undersökningsinstrument glider smidigt över magen. Det instrumentet ser inne i magen visas på en skärm i rummet. Under undersökningen förklarar barnmorskan vad det är som visas och vilka mått som tas och varför. 


Vaginalt ultraljud


En vaginal ultraljudsundersökning påminner om en gyn-undersökning. En scanner utformad som en mjuk liten stav förs upp i slidan och fungerar på samma vis som undersökningsverktyget man använder på magen. 

Samtidigt som barnmorskan rör instrumentet ser ni bilderna direkt på skärmen. Det är som regel svårare att se vad bilderna på skärmen föreställer då det av förklarliga skäl finns mindre svängrum med instrumentet vid ett vaginalt UL. 

En vaginal ultraljudsundersökning utförs nästan enbart vid tidiga undersökningar (innan vecka 10). 


3D/4D ultraljud


Med hjälp av 3D/4D ultraljud kan man se fostret röra sig och också få en uppfattning om utseende, ansiktsdrag och med lite tur även grimaser eller vinkningar. Detta blir en väldig skillnad jämfört med vanligt ultraljud då det vanliga ultraljudet i vissa fall är svårt att tyda. Här är det däremot inga som helst problem att se fingrar, näsan, ögonen, munnen osv. 

Dessa ultraljud kan göras från och med vecka 24 men bäst bildkvalitet fås mellan vecka 26 och 29. Detta för att det är förhållandevis mycket fostervatten i jämförelse med fostrets storlek.