Studerande med barn
 
Föräldrapenning får föräldrar som ett ekonomiskt stöd när de vårdar barn. 
Hel föräldrapenning kan i regel inte betalas ut om du deltar i bundna heltidsstudier. I likhet med andra föräldrar ska den studerande föräldern ha hand om sitt barn för att ha en egen rätt till föräldrapenning. 
 
Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för att reda ut vad som gäller för dig.
 
Har du rätt till föräldrapenning betalas den vanligtvis ut enligt den sjukpenninggrundande inkomst, SGI som du hade INNAN du började studera. Om studierna är förlagda så att föräldern ändå kan anses uppfylla vårdnadskravet kan föräldrapenning betalas ut.
 
Det finns tillfällen när föräldern har rätt till föräldrapenning trots att man inte vårdar barnet:
 
* under en period före barnets födelse (gäller för mamman)
* under en period efter barnets födelse (gäller för mamman)
* vid föräldrautbildning
* vid sjukhusvistelse.
 
Tillfällig föräldrapenning
 
Normalt sett har man inte rätt till tillfällig föräldrapenning när man studerar. Men du kan ha rätt att behålla studiemedel under ledigheten - CSN informerar om det här.
Har man ett arbete vid sidan av studierna och måste vara hemma från det för att ta hand om ett sjukt barn harman rätt till tillfällig föräldrapenning.