Jämställdhetsbonus

Jämställdhetsbonus rör vårdnadshavare till barn födda eller adopterade efter 30 juni 2008

Föräldrarna måste ha gemensam vårdnad om barnet

Båda föräldrarna måste ha tagit ut minst 60 föräldrapenningdagar var

Dubbeldagar är inte bonusberättigande

Bonusen beräknas i samband med föräldrapenningsuttaget

Det finns inte något krav på arbetsinkomst

Jämställdhetsbonus betalas till ett barns båda föräldrar och utgör för var och en av föräldrarna 50 kr per bonusdag

Vill man som familj få maximal jämställdhetsbonus ska man ta ut 195 föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå var. Då kan bonusen som mest bli 13 500 kronor

 

källa försäkringskassan

 

Räkna ut din föräldrapenning och jämställdhetsbonus här