Det finns arbeten som kan vara svåra eller omöjliga att utföra när man är gravid. 
Antingen är arbetet fysiskt påfrestande eller så kan det vara hälsovådligt för dig som gravid att arbeta med samma uppgifter.  I första hand ska din arbetsgivare isåfall omplacera dig till andra arbetsuppgifter men om inte det går kan du få graviditetspenning.


Vem kan få graviditetspenning?


Den som har ett fysiskt ansträngande arbete, och får sin arbetsförmåga på grund av graviditeten nedsatt med minst en fjärdedel har rätt till graviditetspenning. Ett fysiskt ansträngande arbete kan vara ett arbete som innebär tunga lyft eller ensidiga, påfrestande rörelser.

Om det är så att du kan arbeta delar av dagen kan du ansöka om tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels graviditetspenning. Du har såklart också rätt att få graviditetspenning om du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön. Det är din arbetsgivare som har ansvaret för att bedöma om du kan fortsätta arbeta eller inte. 

I första hand gäller omplacering. Du kan bara få graviditetspenning om inte din arbetsgivare kan omplacera dig till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. Du måste anmäla omplacering hos din arbetsgivare minst en månad i förväg, om detta inte görs och arbetsgivaren på grund av detta inte kan omplacera dig har du heller ingen rätt till graviditetspenning. Gäller omplaceringen risker i arbetsmiljön ska du givetvis omgående tala om för din arbetsgivare att du väntar barn. Arbetsgivaren ska sedan fortlöpande se om det finns möjligheter att ge dig andra arbetsuppgifter. 


Från och med när kan jag få graviditetspenning?


Det beror helt på varför du får graviditetspenning. Om det beror på ett fysiskt ansträngande arbete så kan du få ersättning i högst 50 dagar, tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Men om det beror på förbud att arbeta på grund av risker i arbetsmiljön får du graviditetspenning för varje dag som förbudet gäller. 

Graviditetspenning betalas ut längst till och med den elfte dagen före beräknad förlossningsdag. De sista 10 dagarna före beräknad förlossning kan du i stället ta ut föräldrapenning. Dessa dagar dras då från dina föräldradagar.


Hur mycket får man med graviditetspenning?


Graviditetspenning ger dig per dag knappt 80 procent av din sjukpenningrundande inkomst delad med 365 dagar.

(Årslön x 0,97 x 0,8 / 365)


Information om att vara föräldraledig i din stad