Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre olika ersättningsnivåer. En baseras på hur stora inkomster du har, medan de andra två ger dig ett fast belopp per dag.

Som gravid kan man ta ut föräldrapenning från och med den 60:e dagen före beräknad förloss­ning. Föräldrapenning kan man sedan få ut som längst tills barnet har fyllt åtta år eller årskurs ett i grundskolan. För dig som är adopterat gäller att föräldrapenningen kan tas ut inom åtta år från den dag då du bör­jar ta hand om barnet, dock längst tills barnet har fyllt tio år.


Hur många dagar måste man vara föräldraledig?


Vid gemensam vårdnad har föräldrarna rätt till 240 dagar var med föräldrapenning. 60 av dessa dagar är reserverade för var och en av er, det betyder att den av föräldrarna som tar minst antal dagar MÅSTE ta minst 60. 

De övriga kan en av er välja att av­stå/ge bort till den andra föräldern. Man kan ta tillbaka dagar som det ännu inte betalats ut ersättning för.


Föräldrapenning vid tvillingar


Den som har ensam vårdnad om barnet har rätt till alla 480 dagarna. Vid tvillingfödsel betalas föräldrapenning ut i ytterligare 90 dagar på sjukpenning­ eller grundnivå och i 90 dagar på lägstanivå. Vid födsel av fler än två barn samtidigt betalas föräldrapenning ut på sjukpenning­ eller grund­nivå i ytterligare 180 dagar för varje barn utöver de två första.

 

Vem har rätt till föräldrapenning?
 

Föräldrapenning betalas ut till barnets föräldrar eller till den som är särskilt förordnad vård­nadshavare. Föräldrapenning betalas också ut till blivande adoptivföräldrar. Dessutom betalas föräldrapenning ut till den som bor tillsammans med föräldern och

har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern

är eller har varit gift med föräldern

är eller har varit registrerad partner med föräldern.

 


Mer information om föräldrapenning och om att vara föräldraledig i din stad