Från och med 1 januari 2012 kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar under barnets första år. De dagarna kallas dubbeldagar. 

Ni kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Dubbeldagarna inte är några extra föräldrapenningdagar utan ingår i barnets dagar. 

Om ni båda är hemma med föräldrapenning så går det åt 2 dagar, en för varje förälder.


Mer information om att vara föräldraledig i din stad