Ersättning högst 90 dagar från ansökan om föräldrapenning innebär

Föräldrapenning får ges högst 90 dagar retroaktivt från det att ansökan är mottagen av Försäkringskassan om inte synnerliga skäl föreligger.

Träder i kraft: 1 januari 2015

Ersättning högst 90 dagar från ansökan om föräldrapenning gäller för 

Gäller alla oavsett när barn är födda eller adopterade. Det innebär att föräldrapenning inte kan beviljas för längre tid tillbaka än 90 dagar räknat från det att ansökan kom in.

Varför man infört regeln om ersättning högst 90 dagar från ansökan om föräldrapenning

Vid införande av förslaget om fyraårsgräns och att fördela om resterande dagar mellan föräldrarna vid fyraårsgränsen så blir det viktigt både för föräldrarna och för Försäkringskassan att känna till hur många dagar vardera föräldern har kvar vid fyraårsgränsen.

Om föräldrarna hade haft fortsatt rätt att under en mycket lång tid ansöka om föräldrapenning i efterhand kan antalet dagar behöva räknas om flera gånger för föräldrarna. En begränsning av den tid för vilken föräldrapenning kan lämnas för tid före det att ansökan om förmånen har gjorts begränsar problemet med retroaktiva ansökningar. Denna regel förhindrar dock inte helt att antalet dagar som respektive förälder disponerar över efter det att barnet har fyllt fyra år kan komma att förändras.

När möjligheten att ansöka om föräldrapenning retroaktivt stramas upp kan det dock uppstå ömmande fall där föräldrarna kan anse sig haft goda skäl till att de inte ansökt om förmånen i tid. Möjlighet finns att bevilja föräldrapenningen för längre tid tillbaka än 90 dagar, om föräldern kan visa på synnerliga skäl.
 

Mer information om föräldrapenning och om att vara föräldraledig i din stad


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.