Vattkoppor


Vattkoppor orsakas av ett virus som tillhör gruppen herpesvirus. Har man en gång haft vattkoppor kan man inte få det igen, dock ligger viruset vilande i kroppen och kan därefter orsaka Bältros. 


Hur smittar vattkoppor?


Vattkoppor smittar från person till person via luften. Det luriga med sjukdomen är att smittsamheten är mycket hög redan någon till några dagar innan blåsorna uppstår. Antalet blåsor man får varierar från person till person men vanligast är att det uppstår nya blåsor under en veckas tid. Sjukdomen är smittsam så länge nya blåsor uppstår. 


Vattkoppor på förskolan


Inkubationstiden för vattkoppor är 14–16 dygn (10–26 dygn). När vattkoppor konstateras hos ett barn på exempelvis förskolan är oftast samtliga barn på avdelningen (som inte tidigare haft vattkoppor) smittade. 


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.