Smittsamma sjukdomar från A till Ö


Bältros


När smittsam? Så snart utslagen kommer
Hur? Kontakt
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? Så länge barnet har utslag, ca 1 vecka
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Utslaget inget hinder att gå tillbaka till förskola/skola

 

Femte sjukan


När smittsam? Första dagen
Hur? Droppinfektion
Inkubationstid 1-2 veckor
Hur länge är det smittsamt? Så länge barnet har feber.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber ett dygn, oavsett om barnet har utslag eller inte.


Fotsvamp
 

När smittsam? Vid symtom
Hur? Kontakt
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Barnet kan vara på förskola/skola

 

Fästingbett, Borrelia/TBE


När smittsam? -
Hur? Inte smittsamt mellan människor
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Barnets allmäntillstånd avgör om det kan vara på förskola/skola.

 

Förkylning


När smittsam? Någon dag innan symtomen kommer.
Hur? Droppinfektion.
Inkubationstid Någon till några dagar.
Hur länge är det smittsamt? Några dagar.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber ett dygn.

 

Halsfluss (orskad av bakterier, streptokocker grupp A)


När smittsam? Så snart barnet får symtom.
Hur? Droppinfektion.
Inkubationstid Någon till några dagar.
Hur länge är det smittsamt? Till två dagar efter påbörjad antibiotikabehandling.
Tillbaka till förskola/skola Pigg och utan feber ett dygn och efter två dagars behandling med antibiotika.

 

Halsont


När smittsam? Någon dag innan symtomen kommer.
Hur? Droppinfektion, kontakt.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? Några dagar.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber ett dygn.

 

Hepatit A


När smittsam? 2 veckor före synlig gulsot.
Hur? Tarmsmitta med avloppsvatten och förorenade livsmedel via händer till munnen.
Inkubationstid 2-6 veckor.
Hur länge är det smittsamt? 1 vecka efter synlig gulsot.
Tillbaka till förskola/skola Behandlande läkare avgör i samråd med smittskyddsläkare i varje specifikt fall. Under den tid barnet bedöms smittsamt ska det vara hemma. Personalen ska få information och utbildning.

 

Hepatit B


När smittsam? -
Hur? Via blod. Barn ofta smittade via mamman under graviditet och förlossning. Via sexuellt umgänge.
Inkubationstid 2-6 månader.
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Behandlande läkare avgör i samråd med smittskyddsläkare hur varje fall med kroniskt bärarskap ska handläggas. Personalen ska få information och utbildning. Vid akut Hepatit B bör barnet inte vistas i förskolan.

 

Herpes-simplex, läpp- och munsår


När smittsam? Vid symtom.
Hur? Kontakt.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? Så länge barnet har symtom.
Tillbaka till förskola/skola Vid förstagångsinfektion, med feber och allmän sjukdom ska barnet vara hemma tills feberfritt och piggt. Vid återfall, pigg och utan feber kan barnet vara i förskola/skola.

 

HIV


När smittsam? -
Hur? Barn smittas oftast via mamman under graviditet, förlossning eller amning. Annars via blod eller sexuellt umgänge.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Efter att behandlande läkare och smittskyddsläkare samrått med föräldrar och verksamhetsansvarig. Personal ska ha information och utbildning.

 

Hosta


När smittsam? Läs mer under förkylning, luftrörskatarr. 
Hur? -
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola -

 

Huvudlöss


När smittsam? Kontakt
Hur? Kontakt. Smittar mest genom närkontakt huvud mot huvud.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Efter påbörjad behandling. Andra barn i förskolan och personal samt övriga i familjen undersöks, kamma dagligen under två veckor efter första fallet upptäcks.

 

Höstblåsor (Hand-fot-munsjuka)


När smittsam? Någon dag innan utslagen kommer.
Hur? Droppinfektion, kontakt.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? Några dagar.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber i ett dygn.

 

Influensa


När smittsam? En dag före symtom.
Hur? Droppinfektion, kontakt.
Inkubationstid 1-3 dagar.
Hur länge är det smittsamt? 5-7 dagar.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber i ett dygn.

 

Kikhosta


När smittsam? Första sjukdomsdagen med enbart förkylningssymtom.
Hur? Droppinfektion.
Inkubationstid 1-2 veckor.
Hur länge är det smittsamt? Smittar framför allt första 2 veckorna då barnet oftast saknar typiska kikhostesymtom. Smittsamheten minskar efter att kikningarna börjat, men kan fortsätta upp till 6 veckor (räknas vid kontakt med spädbarn) från symtomdebut.
Tillbaka till förskola/skola När barnet är feberfritt och piggt, hosta och kräkningar börjat avta.

 

Körtelfeber


När smittsam? -
Hur? Droppinfektion.
Inkubationstid 4-6 veckor.
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Barnets allmäntillstånd får avgöra.

 

Luftrörskatarr - bronkit


När smittsam? Varierar beroende på smittämne, som ofta är virus.
Hur? Droppinfektion, kontakt.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? Varierar beroende på smittämne. T.ex. smittar RS-virus 3-8 dagar men kan smitta upp till 4 veckor hos barn med försvagat immunförsvar.
Tillbaka till förskola/skola När barnet är feberfritt och piggt.

 

Lunginflammation - pneumoni


När smittsam? Varierar beroende på smittämne, som kan vara virus, bakterie eller annat.
Hur? Droppinfektion eller kontakt.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? Varierar beroende på smittämne. Vid bakterieinfektion avtar smittsamheten efter några dagars antibiotikabehandling.
Tillbaka till förskola/skola Feberfritt, och barnet ska vara piggt vilket kan ta några dagar till vecka/veckor.

 

Magsjuka med kräkningar och eller diarré


När smittsam? Varierar beroende på smittämne. Vinterkräksjuka smittar vid symtomdebut, rotavirus dagen före.
Hur? Kontakt. Från förorenad mat eller förorenade föremål.
Inkubationstid Variation beroende på smittämne. Vinterkräksjuka 1-2 dygn, rotavirus 1-3 dygn, giardiainfektion mellan 5-25 dagar eller längre.
Hur länge är det smittsamt? Vinterkräksjuka upp till 2 dygn efter tillfrisknande, rotavirus 2-3 dagar och giardia obehandlad i månader.
Tillbaka till förskola/skola Ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under 2 dygn.

 

Mollusker


När smittsam? -
Hur? Kontakt.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Kan vara på förskola/skola.

 

Mässling


När smittsam? Någon dag innan barnet får symtom.
Hur? Droppinfektion, mycket smittsam.
Inkubationstid Ca 10 (7-18) dagar.
Hur länge är det smittsamt? 5 dagar efter att utslagen har kommit.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber ett dygn.

 

Påssjuka


När smittsam? Några dagar före insjuknandet.
Hur? Droppinfektion, kontakt.
Inkubationstid Ca 12-25 dagar.
Hur länge är det smittsamt? 7-9 dagar efter svullnaden började.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber ett dygn.

 

RS-infektion


När smittsam? När barnet får symtom.
Hur? Droppinfektion, kontakt.
Inkubationstid 3-5 dagar
Hur länge är det smittsamt? 3-8 dagar men upp till 4 veckor hos barn med försvagat immunförsvar.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber ett dygn.

 

Röda hund


När smittsam? Några (upp till 9 dagar) innan utslagen kommer.
Hur? Droppinfektion.
Inkubationstid 14-17 dagar upp till 21.
Hur länge är det smittsamt? Ca 1 vecka.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber ett dygn.

 

Scharlakansfeber


När smittsam? Någon dag före debuterande utslag. 
Hur? Droppinfektion.
Inkubationstid 2-4 dagar.
Hur länge är det smittsamt? Till 2 dagar efter påbörjad behandling.
Tillbaka till förskola/skola Pigg och utan feber ett dygn och efter 2 dagars behandling med antibiotika.

 

Skabb


När smittsam? Långvarig kroppskontakt.
Hur? Kontakt.
Inkubationstid 2-10 veckor.
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Dagen efter påbörjad behandling.

 

Snuva


När smittsam? Någon dag före eller vid symtomdebut.
Hur? Droppinfektion, kontakt.
Inkubationstid Vanligtvis 2-4 dagar.
Hur länge är det smittsamt? Några dagar.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber ett dygn

 

Springmask


När smittsam? -
Hur? Tarmsmitta via förorenade händer.
Inkubationstid Oklart, sannolikt flera veckor.
Hur länge är det smittsamt? Så länge barnet har springmask/symtom. Observera att barnet kan vara symtomfritt.
Tillbaka till förskola/skola Kan vara på förskola/skola. Barn med synlig mask behandlas. (Klåda kan bero på annat än springmask)

 

Svinkoppor


När smittsam? När utslagen kommer.
Hur? Kontakt.
Inkubationstid 2-3 dagar.
Hur länge är det smittsamt? Tills utslagen har torkat.
Tillbaka till förskola/skola När utslagen är torra även om de finns kvar.

 

Tredagarsfeber


När smittsam? Första sjukdomsdagen.
Hur? Droppinfektion.
Inkubationstid 5-10 dagar (varierar 3-17 dagar)
Hur länge är det smittsamt? Så länge barnet har feber, eventuellt längre.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber ett dygn.

 

Tuberkulos


När smittsam? Barn smittar sällan varandra. Vuxna smittar vid symtom, hosta.
Hur? Droppinfektion, nära kontakt.
Inkubationstid Förekommer även i vilande (latent) fas som varar flera år eller livet ut. Små barn har störst risk att få svår sjukdom.
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Kan vara på förskola/skola. Samråd ska ske med behandlande läkare och smittskyddsläkare. Personal ska ha information och utbildning.

 

Vattkoppor


När smittsam? Någon dag innan kopporna kommer.
Hur? Droppinfektion.
Inkubationstid 12-16 dagar.
Hur länge är det smittsamt? Tills de sista utslagen har fått skorpa; ca 1 vecka.
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Intorkade koppor inget hinder att gå till förskola/skola.

 

Vårtor - händer och fötter


När smittsam? Då vårtan finns.
Hur? Direktkontakt.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? Så länge vårtan finns.
Tillbaka till förskola/skola Kan vara på förskola/skola. Kan delta i gymnastik.

 

Ögoninfektion


När smittsam? Första dagen med symtom.
Hur? Kontakt.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? Så länge barnet har symtom.
Tillbaka till förskola/skola Vid kraftig varbildning: när symtomen har lagt sig.

 

Öroninflammation


När smittsam? Öroninflammation i sig smittar inte men samtidig förkylning smittar då barnet har symtom.
Hur? Droppinfektion, kontakt.
Inkubationstid -
Hur länge är det smittsamt? -
Tillbaka till förskola/skola Barnets tillstånd avgör. Pigg och utan feber 1 dygn.

 


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.