Scharlakansfeber


Scharlakansfeber orsakas av streptokocker och är en relativt vanlig barnsjukdom. Dessa streptokocker bildar ett gift, toxin, som ger de typiska symtomen. Man kan bli smittad av streptokocker igen, men då får man i regel bara halsfluss eller svinkoppor.


Symtom på scharlakansfeber


Bland de första tecknen på sjukdomen är feber, halsont och illamående. Efter detta kommer småknottriga utslag över kroppen och senare även tungan. Efter ett par veckor mynnar sjukdomen ut i att huden fjällar. Man behandlar Scharlakansfeber med antibiotika. Kontakta vårdcentralen i din stad vid behov.

Det tar två till fyra dygn från det att barnet blivit smittat till dess att sjukdomen bryter ut.


Hur behandlar man scharlakansfeber hemma?


Ge febernedsättande vid behov. Luftiga kläder är att föredra och håll rummet svalt. Tänk på mycket vätska. Glass brukar vara ett bra tips vid halsont.


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.