Mässling


Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomarna som finns och sprids via luften. Mottagliga personer smittas via ögonens slemhinnor eller luftvägarna. Mässling är en väldigt ovanlig sjukdom i Sverige då vi har ett väl fungerande vaccinationsprogram. Exempelvis konstaterades endast 26 fall av mässling i Sverige under 2011.

Symtom vid mässling


Blir man sjuk i mässling är läget akut med väldigt snabbt stigande feber, ögonirritation och torrhosta. Efter någon eller några dagar får man ett rött, storfläckigt och ofta sammanflytande utslag som först brukar visa sig i ansiktet för att sedan sprida sig ner på bål och extremiteter. Exempel på andra tidiga symtom vid mässling är bland annat vita små fläckar på munslemhinnorna.

Småbarn drabbas ofta av andningsbesvär och de infekterade slemhinnorna kan bli sekundärinfekterade med bakterier. Då kan det hända att barnet kan få öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, vilket ofta kräver penicillinkur. Mässlingviruset kan också orsaka lunginflammation i sig självt.

Mässling är en så kallad allmänpliktig sjukdom och måste anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet. 

 


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.