Magsjuka


Orsaker till magsjuka


Kan bero på många olika organismer såsom virus och bakterier. Rotavirus är en vanlig orsak till svår magsjuka hos mindre barn. Magsjuka smittar genom kontakt, livsmedel, vatten, droppsmitta.


Symtom vid magsjuka


Diarréer, kräkningar. Trött, slö. 


Åtgärder mot magsjuka


-Hygien, hygien och hygien. Tvätta händerna noga och ofta. Handsprit kan ha viss effekt, men ersätter inte den s.k. ”mekaniska rengöringen” med tvål och vatten.

-Spola med nedfällt lock. Om möjligt, använd separata toaletter.

-Låt barnen vara hemma från förskolan minst 48 timmar efter sista kräkningen.


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.