Femte sjukan - Femte barnsjukdomen


Femte sjukan uppstår av ett virus. Den vanligaste smittovägen är via nysningar eller hostningar. Många gånger är sjukdomen så lindring att man inte ens märker att ens barn har den. Smittan fungerar som vattkoppor, har man en gång haft den är man sedan immun resten av livet.

Femte sjukan är oftast helt ofarlig och går över av sig själv.

Fostret KAN bli smittat om man är gravid och blir smittad. Det orsakar inga fosterskador, men fostret kan bli sjukt.


Symtom femte sjukan


Barn med femte sjukan har ofta följande symtom

- är trött

- har feber

- har magont, mår illa eller har diarré.

Efter några dagar uppstår ofta kraftigt rodnade utslag på kinderna. Utslagen kan sedan sprida sig över resten av kroppen. De kan klia och hetta.

Till barn kan man ge receptfria läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen.

Om man misstänker att barnet har femte sjukan, kan man kontakta sin barnavårdcentral eller vårdcentral.

Om man är gravid och misstänker att man har blivit smittad av femte sjukan, ska man kontakta sin barnmorska.

 


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.