Barnsjukdomar och infektioner
 

Små barn drabbas relativt ofta av infektioner. Under slutet av graviditeten förs stora mängder antikroppar över från modern till fostret. Dessa antikroppar utgör det kanske viktigaste försvaret mot infektioner under det första sex månaderna, men utgör inte ett hundraprocentigt skydd och om mamman inte själv har haft en viss infektion kan ju barnet inte heller ha några skyddande antikroppar mot just den infektionen. 

Antikroppar överförda via bröstmjölk kan ge ett visst utökat skydd mot framförallt tarminfektioner. Det är dock inte så att barn som ammas inte kan infekteras.  

Efter ungefär sex månader börjar mammans antikroppar ta slut och barnet måste bygga upp ett eget försvar mot infektioner. Det kan bara ske genom att barnet utsätts för virus och bakterier och utvecklar egna antikroppar.

Hur ofta barn har infektioner varierar men 8-12 luftvägsinfektion per år i åldern 6 mån - 3 år är fullständigt normalt. Då de flesta infektioner inträffar under en begränsad tid på året blir det ofta så, att den ena infektionen avlöser den andra. Detta kan ofta kännas väldigt jobbigt, stundtals hopplöst och man slits mellan arbetsgivare och barn.

Så länge det rör sig om förkylningar, snuva, hosta, magsjuka och öroninflammation och barnet i stort följer sin viktkurva (tillfälliga viktminskningar efter t.ex magsjuka förekommer) så är det nästan aldrig fråga om något fel på barnets immunförsvar. Kämpa på, så småningom mognar barnets immunförsvar och det kommer inte att vara sjukt lika ofta.

Feber hos barn

Femte sjukan

Förkylning hos barn

Hosta hos barn

Magsjuka hos barn

Mässling

Röda hund

Scharlakansfeber

Vattkoppor

Öroninflammation på barn

 

Bakterier, virus och antibiotika
 

De flesta luftvägsinfektioner (>90%) orsakas av små organismer som kallas virus, vilka man i de flesta fall inte kan behandla med antibiotika. Avseende de till storlek större bakterierna, är det något som finns normalt i och på oss människor. Man brukar säga, att det finns snälla bakterier och bakterier som gör oss sjuka. Barn bär på många olika bakterier av båda sorter utan att för den skull alltid bli sjuka av dem och blir de det, läker de inte sällan ut med hjälp av kroppens eget immunförsvar. 

Bakterier kan behandlas med det vi kallar antibiotika (från grekiskans ”mot liv”), där penicillin är en sorts antibiotika. Det finns många olika sorter. I Sverige och många andra länder har man blivit bättre på att vara återhållsam med antibiotika då det redan nu blivit problem med s.k. resistens, vilket innebär att vissa bakterier blivit motståndskraftiga och antibiotika hjälper inte. Vi vill inte hamna i ett läge, där vi inte har medicin mot vanliga infektioner som då kan bli väldigt farliga. Infektioner som man innan antibiotikans tid dog av.

Man brukar säga, "att det tar en vecka att bli frisk utan antibiotika och 7 dagar med antibiotika". Men om barnet är påtagligt påverkat och det är motiverat skall man givetvis behandla.

 


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.