En spännande upptäcktsresa har just startat. Ett litet barn har anlänt till familjen. Vare sig det är första barnet eller ett nytt litet syskon är det ingen tvekan om att det kommer medföra förändringar i familjens levnadsvanor och rutiner. Du kommer att lära dig mycket om din baby och kanske en hel del om dig själv.

Du är alltid välkommen att vända dig till din barnavårdscentral när du vill prata om oro, funderingar och glädjeämnen som följer med små barn. 

Vad gör man egentligen på ett besök på BVC? 


Här går vi igenom de undersökningar man gör från barnets födsel till dess att barnet är 5 år gammalt. 

Första hembesöket 0-14 dagar


BVC-sjuksköterskan kommer hem för att se hur ni har haft det under era första dagar hemma. Frågor som ofta dyker upp kan vara: 

Vad kan BVC erbjuda?
Hur känns det att vara nybliven förälder?
Hur fungerar amningen/matningen?
Frågor kring barnets skötsel och utrustning.
Utevistelse.
Hur förebygger man olycksfall?

Hälsoundersökning, 2-8 veckor


De här undersökningarna görs av BVC-sjuksköterskan. Det är vanligt att besöka BVC en gång i veckan under denna period. 

Frågor som ofta känns aktuella att diskutera vid besöket är t ex:

Hur mår ni föräldrar?
Vad har hänt sedan sist?
Hur fungerar vardagsrutinerna?
Hur fungerar kontakten mellan dig och barnet?

Under den här perioden upptäcker ni att barnet blir mer och mer intresserat av  sin omgivning. Bland annat försöker barnet härma ljud och prata med dig men också följa dig med blicken när du söker ögonkontakt. Det är också nu som barnet börjar le.

Läkarundersökning, 6-12 veckor


Den här hälsoundersökningen utförs av läkaren och BVC-sjuksköterskan. Barnets kroppsliga och psykiska utveckling undersöks för att eventuella problem tidigt ska upptäckas och åtgärdas.

Återigen pratar man mycket om tiden som gått mellan besöken och vad som hänt men också om rutiner och hur det fungerar med maten och ni föräldrar mår.

Hälsoundersökning, 3 månader


Den här undersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Vid detta tillfälle brukar man samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden. Vid detta tillfälle ges också vaccination(DTPertussis, Hib, Polio, Pneumokock. Dos 1)

Nya frågor utöver de som tidigare ställts som ofta tas upp är:

Vad tycker ditt barn om? Vad tycker det inte om?
Skratt, gurgel och joller?
Hur reagerar barnet på röster, musik, sång och starka ljud?
Hur ser en vanlig dag ut hemma?
Hur fungerar det med mat och sömn?

Hälsoundersökning, 4 månader


Den här undersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Vid detta tillfälle brukar man samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden.

Hälsoundersökning, 5 månader
 

Den här undersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Vid detta tillfälle brukar man samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden. Vid detta tillfälle ges också vaccination emot kikhosta, stelkramp, difteri, polio och hemophilus influenza. (DTPertussis, Hib, Polio, Pneumokock. Dos 2)

Nya frågor utöver de som tidigare ställts som ofta tas upp är:

Hur rör sig barnet?
Jollrar barnet mer, fler ljud?
Om det finns fler barn i familjen, hur är storasyster/storebror mot babyn?

Läkarundersökning, 6 månader


Vid den här hälsoundersökningen som utförs av läkaren och BVC-sjuksköterskan läggs särskild vikt vid hur barnet rör sig och samspelar med sin omgivning. 

Nya frågor utöver de som tidigare ställts som ofta tas upp är:

Tittar barnet på den som pratar?
Reagerar barnet på starka ljud?
Jollrar barnet mer nyanserat nu än tidigare?

Hälsoundersökning, 7-9 månader


Den här hälsoundersökningen utförs av din BVC-sjuksköterska. Särskild vikt läggs vid hur barnet hör, samspelar med sin omgivning och hur det rör sig.

Nya frågor utöver de som tidigare ställts som ofta tas upp är:

Tycker ni att ert barn hör bra?
Jollrar barnet med flera ljud nu än tidigare och kanske börjat härma riktiga ord?
Hur är barnets mat- och sömnvanor?
Hur är det med utevistelse?

Läkarundersökning, 10-12 månader


Hälsoundersökning av barnet kommer vid det här tillfället att utföras av BVC-sjuksköterskan och läkaren och särskild vikt läggs vid hur barnet rör sig och har kontakt med sin omgivning.

Hörsel och tal är viktiga att uppmärksamma liksom bra matvanor.

Det är nu dags för vaccinering igen (DTPertussis, Hib, Polio, Pneumokock. Dos 3).

Nya frågor utöver de som tidigare ställts som ofta tas upp är:

Hur äter barnet?
Hur sover barnet?
Om det finns fler barn i familjen, hur är kontakten mellan syskonen?
Går det att lämna barnet (kortare stunder) till annan person som barnet känner?

Hälsoundersökning, 18 månader
 

Den här undersökningen utförs av BVC-sjuksköterskan och läkaren. Detta är en tid när barnets energi och aptit på livet tycks outtömlig. Vid detta tillfälle är hörsel och tal viktiga att uppmärksamma liksom matvanorna. 

Nya frågor utöver de som tidigare ställts som ofta tas upp är:

Har barnet börjat gå/klättra?
Hur är det med tid tid för lek utomhus?

Hälsoundersökning, 2½ år


Besöket denna gång sker hos BVC-sjuksköterskan. Nu brukar frågor kring uppfostran vara aktuella liksom mat, tal och språk. Man följer barnets tillväxt och utveckling.

Nya frågor utöver de som tidigare ställts som ofta tas upp är:

Börjar barnet visa sin egen vilja?
Tycker barnet om att prata?
Tycker barnet om att lyssna på sagor och att titta i bilderböcker?
Är det roligt att leka med andra barn?
Tid för lek utomhus dagligen?
Tid framför TV, video, dator?

Hälsoundersökning görs vid behov, 3 år

Vid treårsåldern görs en tal- och språkbedömning. Oftast fungerar det bäst att göra detta i barnets hemmiljö. Materialet som används är ett lekmaterial med dockor och dockmöbler, som man pratar omkring. Det är också ett tillfälle att bland annat diskutera mat, matvanor, förebyggande av barnolyckor, lek och stimulans.

Nya frågor utöver de som tidigare ställts som ofta tas upp är:

Behöver barnet använda blöjor dag eller natt?

Hälsoundersökning, 4 år

Vid detta tillfälle undersöker BVC-sjuksköterskan barnets syn, tal och språk samt tillväxt. Man samtalar om hur barnet är i kontakt med andra barn och vuxna och tittar också på hur det rör sig. I den här åldern ökar riskerna för olycksfall betydligt när vuxentillsynen minskar och barnen rör sig mer fritt ute. Ofta låter man barnet rita en teckning av en människa.

Hälsoundersökning, 5 år

Det här är en avslutande hälsoundersökning på BVC med kontroll av syn och hörsel. Undersökningen utförs av BVC-sjuksköterska och läkare. Ofta låter man barnet rita en teckning av en människa för att se hur utvecklingen gått under året som passerat.

Nya frågor utöver de som tidigare ställts som ofta tas upp är:

Tycker barnet om att prata, fråga och lýssna på sagor?
Går det bra för barnet att samsas med kamraterna?
Kissar barnet i sängen?


På vår Facebook-sida kan du bland annat ställa frågor och ge tips och idéer till andra föräldralediga..

Gå till vår startsida och välj din stad för att läsa mer om vad som händer där.