Födda barn i Ängelholm detta år: 309 st

I Ängelholm finns mycket att göra för dig som är eller snart blir föräldraledig. Här finns bland annat öppna förskolor, mysiga caféer och föräldragrupper. Här nedan ger vi tips på aktiviteter, tjänster, förskolor, vårdcentraler och små och stora inköp som du som nybliven föräldraledig har nytta av. Håll till godo! 

Kalender

Annons

Räkna ut din föräldrapenning

Ensamstående förälder?
Inkomstuppgifter (kr/mån)
Förälder 1
Förälder 2
Vem tar ledigt först?
Dagar i veckan med föräldrapenning:
plus
minus

Dagar med SGI-ersättning

Dagar med lägst nivåersättning

Förälder 1
Förälder 2
195
195
45
45
Total antal dagar förälder 1:
195
Total antal dagar förälder 2:
195

Beräknad ersättning / dag Förälder 1: 180kr/dag Förälder 2: 180kr/dag
Jämställdhetsbonus
0kr
Antal dagar i veckan med föräldrapenning
Du kan vara ledig i 12 månader.
Föräldrapenning
Du får 3600 kr/mån före skatt, som är 2520 kr/mån lägre än innan föräldraledigheten)

Detta ger dig en uppsakttning om din föräldrapenning. För att räkna ut exakt besök försäkringskassan.

Barnavårdscentral i Ängelholm

 

 

Grunden för ditt barns hälsa läggs under de fem första levnadsåren. Under den tiden finns vi på Capio BVC nära till hands.

På vår BVC erbjuder vi:

  • Hembesök för nyfödda och adoptivbarn
  • Föräldraträffar
  • Babymassage
  • Stöd genom samtal om barns vardagsvanor som sömn, mat, lek mm
  • Besök där vi följer barnets utveckling från nyfödd till 6 år
  • Vaccination enligt Socialstyrelsens program
  • Egenvårdsråd
  • Samarbete med barnhälsovårdspsykologerna, kommunen med förskolor och specialpedagoger och skolhälsovården innan skolstart mm.

 

Vi har även tillgång till psykolog, barnmedicinsk konsult, logoped, dietist, socionom och tandhälsovård. Dessutom har vi tillgång till en regionsövergripande Barnhälsovårdsenhet som samordnar, utvecklar och följer upp barnhälsovården så att den blir likvärdig för alla barn i Region Skåne.

Vi driver också familjecentral, och har en nystartad amningsmottagning dit du kan vända dig för råd och tips kring amning, hör av dig till en av våra barnmorskor eller bvc sköterskor.

Karin Björk 
BVC/Distriktssköterska 
Capiocitykliniken 
Bruksgatan 25, Ängelholm
Tel: 0431-474053
Fax: 0431-474069
 
Cajsa Lundh
BVC/Distriktssköterska
Tel: 0431-474064
 
Telefontid mellan 8-9 varje dag, måndag-fredag.
   

 

 

Vad händer de första 6 månaderna?


0-14 dagar - Hembesök

BVC-sjuksköterskan kommer på hembesök.

2-8 veckor - Hälsoundersökning
De här undersökningarna görs av BVC-sjuksköterskan. Det är vanligt att besöka BVC en gång i veckan under den här tiden

6-12 veckor – Läkarundersökning
Den här hälsoundersökningen utförs av läkaren och BVC-sjuksköterskan. Barnets kroppsliga och psykiska utveckling undersöks för att eventuella problem tidigt ska kunna upptäckas och åtgärdas.

3 månader – Hälsoundersökning
Den här hälsoundersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Vid det här tillfället brukar vi samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden som vi kommer tillbaka till senare också. 
Vaccination: DTPertussis, Hib, Polio, Pneumokock. Dos 1.

4 månader - Hälsoundersökning
Den här hälsoundersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Även vid det här tillfället brukar vi samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden som vi kommer tillbaka till senare också.

5 månader – Hälsoundersökning
Den här hälsoundersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Även vid det här tillfället brukar vi samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden som vi kommer tillbaka till senare också.
Vaccination: DTPertussis, Hib, Polio, Pneumokock. Dos 2.

6 månader – Läkarundersökning
Vid den här undersökningen som utförs av BVC-sjuksköterskan och läkaren läggs särskild vikt vid hur barnet rör sig och samspelar med sin omgivning. 

Se här för mer utförlig information.

Mödravårdcentral i Ängelholm

 

 

På Capio Citykliniken leder dig våra barnmorskor genom en trygg graviditet.

Tiden från den positiva graviditetstesten till barnets födelse är en för många omtumlande period. Ingen graviditet är den andra lik. Det är viktigt för blivande föräldrar att känna sig trygga. Våra barnmorskor har stor erfarenhet från arbete inom såväl förlossning och BB-vård som mödrahälsovård. Vi strävar efter att ni ska få träffa samma barnmorska genom hela graviditeten. 
 
Regelbunda besök 
För att övervaka den blivande mammans och barnets hälsa så bra som möjligt samt förbereda inför förlossning och föräldraskap, föreslår vi ett första samtal med barnmorska snart efter graviditetesbeskedet. Därefter erbjuds regelbundna besök genom hela graviditeten enligt det basprogram som utarbetats för Region Skåne och naturligtvis med individuell anpassning då det behövs. 

Ultaljud & KUB
Alla kvinnor erbjuds en rutinundersökning med ultraljud omkring graviditetsvecka 18. Skulle det tidigare eller senare i graviditeten behövas fler ultraljudsundersökningar, står vi också för dem. Kvinnor över 33 år kan om så önskas göra en så kallad KUB test i tidig graviditet. Mer information om ultraljud och KUB under respektive flik till vänster. Vår ansvarige läkare är specialist i obstetrik och gynekolog och vi värdesätter ett gott samarbete med förlossningsavdelningarna i regionen.

Föräldrarutbildning
Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, bl.a. "Att föda", "Första tiden hemma", yoga, psykoprofylax m.m.

När barnet är fött
När barnet är fött har du tillgång till vår BVC och familjecentral.

Capio Citykliniken
Familjens hus
Adress: Bruksgatan 25, Ängelholm
Tel: 0431 474062
E-post: bmm.angelholm@capio.se

 

Karta över Ängelholm

Karta kunde ej laddas.
  • Aktiviteter
  • Inköp

Klicka på respektive kategori för att enbart visa denna.