Födda barn i Alingsås detta år: 309 st

I Alingsås finns mycket att göra för dig som är eller snart blir föräldraledig. Här finns bland annat öppna förskolor, mysiga caféer och föräldragrupper. Här nedan ger vi tips på aktiviteter, tjänster, förskolor, vårdcentraler och små och stora inköp som du som nybliven föräldraledig har nytta av. Håll till godo! 

 

Kalender

Annons

Räkna ut din föräldrapenning

Ensamstående förälder?
Inkomstuppgifter (kr/mån)
Förälder 1
Förälder 2
Vem tar ledigt först?
Dagar i veckan med föräldrapenning:
plus
minus

Dagar med SGI-ersättning

Dagar med lägst nivåersättning

Förälder 1
Förälder 2
195
195
45
45
Total antal dagar förälder 1:
195
Total antal dagar förälder 2:
195

Beräknad ersättning / dag Förälder 1: 180kr/dag Förälder 2: 180kr/dag
Jämställdhetsbonus
0kr
Antal dagar i veckan med föräldrapenning
Du kan vara ledig i 12 månader.
Föräldrapenning
Du får 3600 kr/mån före skatt, som är 2520 kr/mån lägre än innan föräldraledigheten)

Detta ger dig en uppsakttning om din föräldrapenning. För att räkna ut exakt besök försäkringskassan.

Barnavårdscentral i Alingsås

 

 
Välkommen till
Barnavårdcentralen Centrum, Bräcke Diakoni.
 
Att bli förälder är en stor omställning i livet vare sig det är första, andra, tredje eller kanske tionde gången du får barn. På BVC Centrum vill vi ge dig stöd i ditt föräldraskap oavsett i vilken livssituation du befinner dig. Du är välkommen till oss på BVC från det att barnet är fött tills det att det börjar skolan. Vi som jobbar på BVC heter Sandra och Karin. 
 
Besök på BVC
 
Vi jobbar med besök på BVC utifrån BVC´s basprogram. Vi erbjuder regelbundna besök under hela småbarnstiden men hela tiden anpassar vi vårt stöd efter ditt och din familjs behov. Förutom besöken på BVC så finns vi tillgängliga för telefonrådgivning. Vi erbjuder även föräldrarutbildning i grupp till alla nyblivna föräldrar.
 
Samarbete
 
Vårt BVC är en del utav vårdcentralen Centrum, Bräcke Diakoni och vid behov samarbetar vi med dem. Två gånger per termin finns barnläkare på plats för tidsbokade bedömningar vid speciella frågeställningar och vi har även regelbunden kontakt och samarbete med mödra- barnhälsovårdspsykolog. Vi på BVC Centrum är en del utav familjecentralen i Noltorp i Alingsås och två förmiddagar i veckan finns vi på plats där för frågor.
 
Tillgänglighet
 
Någon utav oss finns på plats måndag till fredag varje vecka, med undantag för vissa tillfälliga utbildningsdagar och liknande. Du kan varje dag nå oss på telefon och då får du antingen tala med oss direkt eller så kan du lämna ett meddelande och vi ringer upp så snart vi får möjlighet. Om vi inte skulle vara på plats en dag så finns det alltid någon annan på vårdcentralen som svarar i telefon eller 
lyssnar av ditt meddelande. Våra telefonnummer är:
 
Sandra Josefsson 0322-280169
Karin Melin 0322-280166

 

   

 

 

Vad händer de första 6 månaderna?


0-14 dagar - Hembesök

BVC-sjuksköterskan kommer på hembesök.

2-8 veckor - Hälsoundersökning
De här undersökningarna görs av BVC-sjuksköterskan. Det är vanligt att besöka BVC en gång i veckan under den här tiden

6-12 veckor – Läkarundersökning
Den här hälsoundersökningen utförs av läkaren och BVC-sjuksköterskan. Barnets kroppsliga och psykiska utveckling undersöks för att eventuella problem tidigt ska kunna upptäckas och åtgärdas.

3 månader – Hälsoundersökning
Den här hälsoundersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Vid det här tillfället brukar vi samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden som vi kommer tillbaka till senare också. 
Vaccination: DTPertussis, Hib, Polio, Pneumokock. Dos 1.

4 månader - Hälsoundersökning
Den här hälsoundersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Även vid det här tillfället brukar vi samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden som vi kommer tillbaka till senare också.

5 månader – Hälsoundersökning
Den här hälsoundersökningen görs av BVC-sjuksköterskan. Även vid det här tillfället brukar vi samtala om kontakten mellan dig och barnet. Tillväxt och utveckling följs. Mat och olycksfall är aktuella områden som vi kommer tillbaka till senare också.
Vaccination: DTPertussis, Hib, Polio, Pneumokock. Dos 2.

6 månader – Läkarundersökning
Vid den här undersökningen som utförs av BVC-sjuksköterskan och läkaren läggs särskild vikt vid hur barnet rör sig och samspelar med sin omgivning. 

Se här för mer utförlig information.

Karta över Alingsås

Karta kunde ej laddas.
  • Barnavårdscentral
  • Förskola
  • Inköp
  • Bil / Boende
  • Tjänster

Klicka på respektive kategori för att enbart visa denna.